ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Συρρακου Κωνσταντινα και τον διακριτικό τίτλο «Ks Bellashop.» σε καλωσορίζει στην Ιστοσελίδα της ksbellashop.gr , μέσω της οποίας μπορείς να ενημερώνεσαι για τα προϊόντα της και να πραγματοποιείς εξ’ αποστάσεως τη διαδικτυακή παραγγελία σου.

Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, ενώ ο Χρήστης που επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι έλαβε πλήρη γνώση αυτών, τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους.

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το άρθρο 4 του π.δ. 131/2003, η Εταιρεία σε ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Έδρα: Aδειμαντου 28,Κορινθος, Τ.Κ. 20131

ΑΦΜ:108301501,Δ.Ο.Υ.: ΚΟΡΙΝΘΟΥ

E-mail Επικοινωνίας: ksbellashop@gmail.com